Termes i condicions

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), LIGHT EYES SL informa que és titular del lloc web www.lighteyes.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, LIGHT EYES SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web es LIGHT EYES SL, amb CIF B66754847 i domicili social en C/ SANT JOAN DE LA SALLE 42  08022 BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el llibre 45408, full 486723, foli 16 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: secretaria@light-eyes.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de LIGHT EYES SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de LIGHT EYES SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de LIGHT EYES SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per LIGHT EYES SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per LIGHT EYES SL contràriament a allò que disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

LIGHT EYES SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

LIGHT EYES SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, LIGHT EYES SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

LIGHT EYES SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Serveis de contractació per internet

Certs continguts de la web de LIGHT EYES SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l’efecte per LIGHT EYES SL.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LIGHT EYES SL, amb CIF B66754847 i domicili social situat en C/ SANT JOAN DE LA SALLE 42 08022 BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, LIGHT EYES SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment i a la relació contractual que mantenim amb vostè.

LIGHT EYES SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LIGHT EYES SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D‘acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic secretaria@light-eyes.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre LIGHT EYES SL i l’usuari.

LIGHT EYES SL disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix fent servir claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial

LIGHT EYES SL per si mateixa o com a cessionària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de LIGHT EYES SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LIGHT EYES SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LIGHT EYES SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de LIGHT EYES SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

LIGHT EYES SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. LIGHT EYES SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web www.light-eyes.com és propietat de LIGHT EYES SL amb CIF B66754847 i adreça fiscal al C/ SANT JOAN DE LA SALLE 42  08022 BARCELONA, actuant comercialment sota la marca LIGHT EYES SL.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre LIGHT EYES SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per la Defensa dels consumidors i Usuaris, la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Detallista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

LIGHT EYES SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, LIGHT EYES SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L’objecte de la pàgina web és: Productes i serveis relacionats amb la ciberseguretat i el màrqueting digital.

La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat o al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de LIGHT EYES SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes o serveis, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga en línia.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia.

Podeu accedir a l’apart corresponent per al registre en la mateixa web. De conformitat amb el que estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, LIGHT EYES SL informa els usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d’aquestes.

Així mateix, LIGHT EYES SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça C/ SANT JOAN DE LA SALLE 42  08022 BARCELONA o mitjançant el correu electrònic secretaria@light-eyes.com.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment i a la relació contractual que mantenim amb vostè.

Durant el procés de compra s’haurà d’identificar amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric dels seus serveis contractats, aquest només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb LIGHT EYES SL al telèfon d’atenció al client 932491405 o mitjançant el correu electrònic secretaria@light-eyes.com.

Tots els continguts de la web estan en català.

Prèviament a la prestació del servei, el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.

Una vegada prestat el servei, o al rebre el producte en l’adreça de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Característiques, oferta i vigència dels serveis

Els serveis oferts a la nostra botiga online, es detallen les característiques essencials dels mateixos.

En cas d’un servei en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.

En compliment de la normativa vigent LIGHT EYES SL ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, LIGHT EYES SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta manera, els serveis oferts en cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i a qualsevol moment l’accés als serveis esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials d’aquest, aquesta és la informació obtinguda del fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s’identifica el mateix.

Garanties dels serveis

Tots els serveis oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia corresponent al tipus de servei, i al temps i forma de prestació de serveis que hagi sol·licitat.

LIGHT EYES SL disposa d’un servei d’atenció al client, a través del telèfon 932491405 o mitjançant el correu electrònic secretaria@light-eyes.com on podrà dirigir la reclamació corresponent en cas de disconformitat.

Garanties dels productes

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor d’aquest. LIGHT EYES SL disposa d’un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a l’establiment de LIGHT EYES SL, al servei de postvenda, per correu electrònic a secretaria@light-eyes.com o als punts establerts pel mateix proveïdor. En cas de dubte pot adreçar-se al telèfon d’atenció al client 932491405 o mitjançant el correu electrònic secretaria@light-eyes.com.

Preus

Tots els serveis indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses i prestació dels serveis

LIGHT EYES SL realitza els serveis en l’àmbit mundial. En cada cas, durant el procediment de compra, s’indica el termini per a la prestació dels serveis abans de realitzar el pagament.

LIGHT EYES SL l’informa que disposa de diferents serveis que podrà contractar en la pàgina web. En tot cas l’usuari podrà veure les característiques i condicions així com el preu abans de contractar el servei.

En tot cas, a la corresponent factura es detallaran les despeses relatives al servei contractat.

Despeses de lliurament i transport

LIGHT EYES SL especifica en cada producte les possibles destinacions d’enviament. Les despeses d’enviament s’aplicaran en funció de la zona d’enviament, grandària, pes, mesures del producte així com import de la comanda. En tot cas, el client podrà veure els costos corresponents a les despeses d’enviament abans de realitzar la compra i en la corresponent factura es detallaran les despeses relatives al servei contractat.

Formes de pagament i execució del servei

El client podrà abonar l’import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d’indicar la seva elecció:

Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de LIGHT EYES SL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i re abonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hauria exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de LIGHT EYES SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

Transferència Bancària

En seleccionar la transferència bancària rebrà la confirmació mitjançant un e-mail amb les dades bancàries de LIGHT EYES SL.

És molt important que en fer la transferència indiqui a l’assumpte el número de referència, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació per poder validar-lo.

Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència mitjançant el correu electrònic secretaria@light-eyes.com. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la validació del servei fins que el nostre departament d’administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Recordar-li que el pagament s’ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, LIGHT EYES SL podria paralitzar el servei contractat perquè no reben la quantitat íntegra d’aquest.

Les possibles comissions de canvi i bancàries van a càrrec del client.

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

El client disposarà d’un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia de suscripció del contracte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment s’ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 932491405, dirigint-se al correu electrònic secretaria@light-eyes.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ SANT JOAN DE LA SALLE 42  08022 BARCELONA, o bé mitjançant el formulari de desistiment.

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exemptes de desistiment.

Si el client sol·licita que la prestació del servei comenci durant el període de desistiment, aquest quedarà obligat a l’abonament de l’import proporcional a la part prestada del servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació a l’objecte del contracte.

La devolució del producte per dret de desistiment

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a LIGHT EYES SL, a l’adreça C/ SANT JOAN DE LA SALLE 42  08022 BARCELONA, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

En tot cas, els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut / s, examinarem el seu estat. En el moment en què comprovem que tant el / s article / s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

Devolució del producte defectuós

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant LIGHT EYES SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

LIGHT EYES SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de LIGHT EYES SL està situat en C/ SANT JOAN DE LA SALLE 42  08022 BARCELONA o a través del correu electrònic secretaria@light-eyes.com.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

LIGHT EYES SL abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals des de la data de recepció del dret de desistiment.

En cas de retard injustificat per part de LIGHT EYES SL, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d’aquesta quantitat.

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de LIGHT EYES SL està situat en C/ SANT JOAN DE LA SALLE 42  08022 BARCELONA o a través el correu electrònic secretaria@light-eyes.com.

Jurisdicció

Així mateix, LIGHT EYES SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. LIGHT EYES SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Contacte