Light Eyes CERT

LE-CERT, el CERT propi de Light Eyes, dedicat a cooperar amb la xarxa de CSIRTS en l’àmbit europeu per frenar amenaces globals, difondre la informació rellevant i donar eines i material preventiu per ajudar a les organitzacions i institucions a protegir-se.

Podeu seguir les actualitzacions de propòsits, contacte i altra informació referent a LE-CERT a través del document adjunt.