Certificacions

Formem al nostre equip des del primer moment per dissenyar un programa específic de creixement tant en l’àmbit d’empresa com individualment.

Trusted Introducer

Els equips de seguretat i resposta a incidents gestionen el tractament d’incidents de segure-tat de la informació dins de la seva organització o xarxa: les seves tasques van des de la pre-venció i la sensibilització, passant per la detecció d’incidents fins al seguiment i la resolució real d’incidents.

CSIRT

L'objectiu del CSIRT és protegir el ciberespai espanyol, intercanviant informació sobre ciberseguretat i actuant de forma ràpida i coordinada davant de qualsevol incident que pugui afectar simultàniament a diferents entitats en el nostre país.

GDPR

GDPR

La General Data Protection Regulation (EU) és una llei Europea enfocada a la protecció de dades i privacitat de la Unió Europea i l'Àrea Econòmica Europea. També adreça la transferència de dades personals fora de la UE i la EEA. L'objectiu principal del GDPR és millorar el control i els drets de les persones sobre les seves dades personals i simplificar l'entorn normatiu per als negocis internacionals.

NSE 1

La primera certificació de Network Security Associate ensenya sobre el panorama de les amenaces. S'adquireix una comprensió bàsica de les amenaces cada vegada més grans que afecten les xarxes actualment.

NSE 2

La segona certificació de nivell Associat de seguretat de xarxa, mostra els tipus de productes de seguretat que han estat creats pels proveïdors de seguretat per solucionar els problemes de seguretat que s'enfronten les xarxes i les organitzacions

NSE 3

La tercera certificació de nivell de Network Security Associate presenta els productes clau Fortinet i descriu els problemes que aquests productes resolen. Aquest curs tracta casos d'ús, proporciona informació sobre el segment de mercat i el panorama competitiu, analitza quines preguntes s'ha de fer al client i descriu altres estratègies de venda. Actualment, aquesta certificació només està disponible per als empleats i socis del canal de Fortinet.

NSE 4

La designació de Network Security Professional identifica la capacitat per configurar, instal·lar i gestionar la configuració diària, la supervisió i el funcionament d’un dispositiu Forti Gate per donar suport a polítiques específiques de seguretat de la xarxa corporativa. La formació professional en seguretat de la xarxa es compon de dos cursos: FortiGate Security i FortiGate Infrastructure.

CCNA

CCNA (Cisco Certified Network Associate) és una certificació de tecnologia de la informació de Cisco Systems. Certificació Cisco Career a nivell associat.

CCNP

La certificació Cisco Certified Network Professional (CCNP) valida la capacitat de planificar, implementar, verificar i solucionar problemes de xarxes empresarials locals i d'àrea àmplia i treballar en col·laboració amb especialistes en seguretat avançada, veu, solucions sense fils i de vídeo.

VMTSP

Amb la certificació Veeam Technical Sales Professionals es dona suport de manera sen-zilla a clients amb la necessitat de dissenyar i desplegar una nova arquitectura amb la millor solució de Protecció de Dades del mercat.

VMSP

Veeam Sales Professionals són ambaixadors de Veeam, els quals estan preparats per resoldre qualsevol necessitat que un client pot tindre.