“La tecnologia no és un fi en si mateixa,
és una eina per millorar el mon”